domingo, 10 de marzo de 2013

EL PLA

Hola família,
aquí us adjunto una ràpida enumeració dels temes i continguts que hem tocat a les sessions de classe fetes fins ara.

PRIMERA SESSIÓ: EL PLA.

1. Vida, mort i ressurrecció

El crític de cinema francès André Bazin (autor de l'imprescindible "¿Qué es el cine?") va escriure: el cinema és l'art que ens permet filmar el pas de la vida a la mort.
Johan van der Keuken diu a la seva pel.lícula a "Les vacances del cineasta": "Bazin s'equivocava. Jo he filmat el pas de la vida a la mort moltes vegades, i no passa res". El cinema serveix per filmar el pas de la mort a la vida.
Ja va dir-nos-ho, molt abans, el poeta Max Jacob: el cinema és l'art de fer caminar el morts.

Veiem-ho en imatges d'Stan Brakhage:

Stan Brakhage, ""Window water baby moving" (1962)

Stan Brackhage, "Burial Path" (1978)
(en realitat, a classe vaig projectar-vos fragments de "The Dead", de l'any 1960, i per tant molt propera en el temps a "Window water baby moving": són films complementaris)

El gran cineasta Robert Bresson escriu a "Notas sobre el cinematógrafo": 
"De dos muertes y tres nacimientos.
Mi film nace primero en mi cabeza, muere en el papel, lo resucitan las personas vivas y los objetos reales que utilizo, que mueren en el celuloide pero que, colocados en un cierto orden y proyectados sobre una pantalla, se reaniman como flores en el agua"  

2. Composició d'un pla (a partir d'una pel.lícula de suspens)

Anàlisi d'una pel.lícula de suspens filmada pels germans Lumière al metro de Madrid, durant el mes de gener de 2012. Enllaç aquí.

3. El minut Lumière

Posada en escena de la Sortida de la Fàbrica dels germans Lumière:

"Sortida de la Fàbrica", germans Lumière (1895)

Anàlisi de diferents estratègies de composició, direcció d'actors i posada en escena als films dels germans Lumière:
4. Pervivència i transfiguració de l'estil Lumière al cinema posterior

Comparar l'sketch del pidolaire sense cames dels Lumière amb l'escena de Charlie Chaplin a "City lights"(a partir del minut 5):


"City lights", 1931.

O amb l'estil de cineastes estrictament contemporanis:


Sergei Loznista, "Artel" (2006)

Exercici: revisar les formes d'Aki Kaurismaki a la llum dels Lumière.
Buscar-ne les semblances i les diferències.

"Le havre", (2012)

5. El pla fet i refet / el pla manipulat


Martin Arnold: "Alone", (1998)


León Siminiani, "Zoom" (2007)

Comparar aquest darrer curtmetratge amb el remuntatge de les mateixes imatges que Siminiani realitzaria dos anys després, al curt "Límites 1ª persona" (2009). Enllaç aquí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario